... další Termoizolační nátěr MAXITHERM >

MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l

Termoizolační nátěr MAXITHERM, Termoizolační nátěry, MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l Termoizolační nátěry

MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l

Skladem

bez DPH: 219,01
DPH 21%: 45,99
s DPH: 265,00

Fungicidní penetrace pod Maxiterm

MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l | Termoizolační nátěry - Termoizolační nátěr MAXITHERM

Termoizolační nátěry > Termoizolační nátěr MAXITHERM > MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l

MAXIPEN penetracní náter je extrémne odolný vuci tvorbe a rustu plísní na zdivu. Je
urcen jako podklad pod termoizolacní náter Maxitherm. Zpevnuje podkladovou vrstvu
zajištuje její rovnomernou nasákavost a eliminuje výskyt plísní na zdivu.
Paropropustný. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.


ZPRACOVÁNÍ
Zpusob nanášení: na predem pripravený podklad naneste rovnomerne v jedné vrstve
malírským váleckem nebo štetkou. Pred zapocetím prací výrobek dukladne promíchejte.
Redení: vodou v pomeru 1:4
Teplota: doporucené teplotní rozpetí pro zpracování výrobku je od +5 o C do +30 o C
Neaplikujte na prímém slunecním zárení, za dešte ci silného vetru. Výrobek nanášejte
rovnomerne a bez prerušení. Do výrobku je zakázáno pridávat jiné náterové hmoty,
chemické ci jakékoli jiné prostredky.
Doba schnutí: cca 6 hodin (pri. 20 o C, 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná
vlhkost ci nízké teploty mohou dobu schnutí výrazne prodloužit.


POŽADAVKY NA PODKLAD
Podklad musí vyhovovat platným normám. Musí být savý, suchý, cistý, pevný, rovný,
vyzrálý, nosný, bez uvolnených cástic, zbavený prachu, mastnot, zbytku náteru a výkvetu
soli.


SPOTREBA
Spotreba je závislá na strukture a nasákavosti podkladu. Doporucujeme ji zjistit pomocí
zkušebních aplikací. Prumerná spotreba ciní 0,04 kg/m2


ÚDRŽBA A CIŠTENÍ
Pracovní náradí omyjte vodou bezprostredne po ukoncení práce .
Cištení odevu provádejte vodou bezprostredne po jejich znecištení.


DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Pri doprave a skladování musí být zajištena teplota mezi 5oC až 25oC.
Skladujte uzavrených originálních obalech, v krytých a suchých skladech. Chrante pred
mrazem, prímým slunecním zárením a sálavým teplem.


ZÁRUCNÍ DOBA
Pri skladování v neporušených originálních obalech ciní zárucní doba 6 mesícu od data
výroby. Datum výroby je uvedeno na výrobku.


BALENÍ
Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o cisté hmotnosti 1 a 5 kg.


BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ
Pri práci dodržujte platné predpisy o hygiene a bezpecnosti práce. Pri práci nejezte,
nepijte, nekurte. Zamezte styku s pokožkou a vniknutí do ocí. Pri zasažení: ociproplachujte
tekoucí vodou min. 15 min., kuže – odstrante potrísnený odev, omyjte
vetším množstvím vody, vdechnutí – vyneste postiženého na cerstvý vzduch,
nevyvolávejte zvracení. Vždy vyhledejte lékarskou pomoc.


EKOLOGICKÁ OPATRENÍ
Výrobek ani obal neodstranujte spolecne s domovním odpadem. Použité obaly ci
nespotrebované zbytky materiálu odevzdejte v míste urceném pro sber odpadu.
Dle smernice EP a R 2004/42/ES je hranicní hodnota pro obsah VOC v tomto výrobku
(kat. I/h) max. 30 g/l. Obsah VOC v penetraci Maxipen pripravené k použití je max. 3 g/l.

Tapety na zeď > Termoizolační nátěry > Termoizolační nátěr MAXITHERM > MAXIPEN- penetrace pod Maxitherm 1l

© 2017 BrusTech
Tapety na zeď, samolepky na zeď, fototapety Košík Objednávka Info Kontakt

FB

Provozovatel: DEKORA s.r.o.

Ložnice nábytek - nabízíme postele a skříňový nábytek, doplňují je noční stolky, případně toaletní stolek, komody, apod.

Moderní, funkční a pro Vaše děti zdravé vybavení dětského pokoje - dětské židle a dětské rostoucí stoly.

Kancelářská křesla a kancelářské židle, profesionální židle a manažerská křesla a ergonomické židle pro zdravé sezení.

Kvalitní pracovní židle zajistí vaše zdravé sezení na pracovišti.

Bižuterní korálky, drátky - skleněné korálky, plastové korálky, dřevěné korálky a měděné drátky v různých barvách a tloušťkách.